• CN CU LP TRêN TàU THUYN KIU FQ
  CN CU LP TRê..
 • CN CU C NH KIU GQ (thay i tm vi bng cáp)
  CN CU C NH KI..
 • CN CU C NH KIU GQ (Thay i tm vi bng thanh rng)
  CN CU C NH KI..
 • CN CU THY LC KIU YBQ
  CN CU THY LC KI..
 • CN CU NI KIU FQ
  CN CU NI KIU FQ
 • CN CU LP TRêN BOONG TàU KIU YQ
  CN CU LP TRê..
GII THIU CHUNG
Cng ty TNHH Ch to cn cu Yuanwang Giang T (trc là nhà máy Yuanwang ) chuyên sn xut cn cu bn tàu vi lch s 40 nm, chuyên khai thác, thit k, sn xut và lp t sn phm. Cng ty có lc lng k thut mnh, có ng b thit b sn xut ln và thit b kim soát. Có th cung cp khai thác thit k, kim soát ch to và hoàn thin dch v sau bán hàng v cn cu cho khách hàng. Sn phm ch yu có: cn cu kiu c nh ti bn tàu, cn cu thy lc chng cháy n, cn cu ng mm và các loi u xúc vv. Cht lng sn phm tt, an toàn có m bo, giá c hp l, có t im a dng và hiu sut cao.Khách hàng Vit Nam có Cng ty C phn Cng m Ninh Bình, cng ty xi mng COTEC Vit Nam v v.

友情链接:秒速赛车  秒速赛车  秒速赛车  秒速赛车手机官网  秒速赛车官方网站  秒速赛车手机官网  秒速赛车app  秒速赛车平台  秒速赛车投注  秒速赛车